Oznámení

Zásady GDPR

Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti Teplo Tešín a.s.

VOP na dodávku tepla a teplé vody - platné od 1.5.2020

Bankovní účty společností Teplo Těšín a.s.

Bankovní účet společnosti vedený u Komerční banky a.s.; č.ú.: 19-5753310217/0100, bude uzavřen ke dni 31.5.2020.
Veškeré platby prosím provádějte na účet vedený u ČSOB a.s.; č.ú.: 290012738/0300.

Termíny odečtů měřidel tepla pro rok 2021

Některé odečty měřidel tepla provádí společnost TT, a.s. dálkově, některé odečítají pracovníci společnosti v termínech dle přílohy.